LimeEnergy

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014 23:45

Διαδικασία Χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροσπροστασίας

Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας διέπεται από την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1586) σύμφωνα με την οποία η πυροσβεστική αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις* χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας με την υποβολή:

1. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (A ́ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμωνσυστημάτων πυροπροστασίας και 

2. Υπεύθυνης δήλωσης, του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη/εκμεταλλευτή της επιχείρησης/εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. 
 
3. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις

* Περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξής διατάξεις

  1. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα
  2. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β ́ 20) «Περίλήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού, όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (Β ́ 538), 3β/1983 (Β ́457), 3γ/1995 (Β ́ 717) και 3δ/1995 (Β ́ 959)
  3. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες» (Β ́ 150)
  4. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Β ́ 276).
  5. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β ́ 844).
  6. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 11/2003 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κα τασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β ́ 817).
  7. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινή των» του Π.Δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων − λιπαντηρίων αυτοκινήτων» (Α ́ 169).
  8. Της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6−7−1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας»
 
Για τις περιπτώσεις που ισχύει το Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (Α ́ 32) πρέπει να έχει εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυροσπροστασίας από μηχανικό
Βρίσκεστε εδώ: Home