LimeEnergy

Thanos K.

Thanos K.

ΚΕΝΑΚΤο νέο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά αφού πρώτα αναθεωρηθεί ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ.

Η διενέργεια της διαδικασίας θα πραγματοποιείται από ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι θα διενεργούν ενεργειεκές επιθεωρήσεις και θα προτείνουν τις επεμβάσεις μέσω της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α ή αλλιώς "Ενεργειακού Πιστοποιητικού"

Η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, όπως ανέφερε πρόσφατα μιλώντας σε σχετικό συνέδριο ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που ενδιαφέρουν τόσο τους μηχανικούς όσο και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συγκεκριμένα:

 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας. Όπως είναι γνωστό οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα εφόσον ανακαινίζονται ριζικά. Για τον καθορισμό των νέων ελάχιστων απαιτήσεων εκπονούνται μελέτες στις οποίες εξετάζονται διάφορα σενάρια μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. θερμομόνωση, αντικατάσταση λέβητα, κουφωμάτων κλπ), προκειμένου να προκύψει ο βέλτιστος συνδυασμός κόστους - ενεργειακής απόδοσης. Για την ανάλυση των σεναρίων έχουν καθοριστεί τυπικά κτίρια, όπου εκτός από την παράμετρο της κλιματικής ζώνης στην οποία βρίσκεται το κτίριο (ο ισχύων κανονισμός προβλέπει ήδη τέσσερις κλιματικές ζώνες), λαμβάνεται υπόψη και η χρήση του κτιρίου (κατοικία, πολυκατοικία, γραφείο), αλλά και το έτος κατασκευής (με διαστήματα έως το 1955, 1955-1980, 1980-2000, 2000-2010 και νεώτερα του 2010). Έτσι για κάθε κατηγορία κτιρίου π.χ. για τις κατοικίες προκύπτουν υποκατηγορίες τυπικών κτιρίων (ανά κλιματική ζώνη και έτος κατασκευής) και αντίστοιχα για κάθε μία από τις υποκατηγορίες αυτές εξετάζονται διαφορετικά σενάρια εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευάζονται και τα υφιστάμενα που θα ανακαινίζονται ριζικά από το 2021, δηλαδή μετά από 5 χρόνια, πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Ο ΚΕΝΑΚ θα συγκεκριμενοποιήσει την απαίτηση αυτή για την οποία εξετάζονται αρκετές εναλλακτικές, όπως η υποχρεωτική χρήση ανανεώσιμων πηγών, ή υλικών με συγκεκριμένες, αυστηρές προδιαγραφές, η θέσπιση ανώτατου ορίου ενεργειακής απόδοσης κ.α.
 • Η τεχνολογική εξέλιξη στα δομικά υλικά από το 2010, οπότε θεσπίστηκε ο ΚΕΝΑΚ, είναι ευνόητο να οδηγήσει σε αυστηροποίηση των κριτηρίων κατάταξης των κτιρίων στις ενεργειακές βαθμίδες. Θα είναι δηλαδή πιο δύσκολο για ένα κτίριο να καταταγεί στην κατηγορία "Α" σε σχέση με το παρελθόν. Όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προοπτική αυτή τεκμαίρεται λογικά από τη βελτίωση των υλικών δόμησης αλλά δεν βασίζεται - ακόμη - σε συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες είναι υπό εκπόνηση.
 • Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές ως προς τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται κατά την πώληση ή νέα μίσθωση κτιρίου. Εξετάζονται όμως βελτιώσεις στη μορφή του πιστοποιητικού στην προσπάθεια να αποτελεί ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και την κτηματαγορά.

Με την ολοκλήρωση του ΚΕΝΑΚ ή τουλάχιστον του τμήματος του κανονισμού που θα αφορά τις κατοικίες ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη του νέου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ θα είναι λιγότερο γραφειοκρατικό, σχεδιάζεται με τρόπο ώστε όλα τα δικαιολογητικά (που θα είναι λιγότερα) να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ το ύψος των ενισχύσεων (δάνεια και επιδοτήσεις) θα εξαρτάται από το εισόδημα του νοικοκυριού και τον προϋπολογισμό των εργασιών που θέλει να εκτελέσει.

EpitheorisiΠρόσφατα πραγματοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση και έκθεση πραγματογνωμοσύνης σε νεόδμητη πολυκατοικία στην περιοχή του Αλίμου στην Αθήνα. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των αιτίων που οι χρήστες δεν αισθάνονται τη θερμική άνεση παρ' ότι η κατασκευή είναι νέα είναι νέα (μετά το 2011) και θα έπρεπε να προσφέρει όλες τις ανέσεις δεδομένου ότι ακολουθεί τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ήταν τα παρακάτω:

 • Ενεργειακή κατηγορία Ακινήτου Γ δηλαδή εκτός του κανονισμού όπου προβλέπετε κατηγορία Β και άνω
 • Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων ήταν περίπου 50% μεγαλύτερος απ' ότι είχε υπολογιστεί στη μελέτη, αυτό πρακτικά σημαίνει 50% περισσότερη απώλεια ενέργειας από τα κουφώματα και χωρίς θερμοδιακοπή.
 • Ελλιπής θερμομόνωση σημειακά στην τοιχοποιία που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία θερμογεφυρών
 • Υπερδιαστασιολογημένος έως και 100% λέβητας/καυστήρας, που σημαίνει μεγάλη κατανάλωση καυσίμου (συνηθίζεται στην Ελληνική αγορά)
 • Υποδιαστασιολογημένες (μικρότερες) τερματικές μονάδες (καλοριφέρ)

Εσείς πόσο σίγουροι είστε για την ενεργειακή επίδοση του ακινήτου σας; Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ

Έκθση

epitheorisi LivitaΗ υποχρέωση της προσκόμισης της έκθεσης επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4351/2015. Ως εκ τούτου δεν είναι  η σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης από το μηχανικό, για τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο νόμο 4122/2013.

Είναι όμως απαραίτητη η έκθεση επιθεώρησης από τον μηχανικό; Δυστυχώς στην Ελληνική πραγματικότητα η απάντηση μάλλον είναι "όχι", πάρα ταύτα παρακάτω θα βρείτε μερικούς λόγους που ίσως να σας φανεί χρήσιμη στην εξοικονόμηση χρημάτων από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστήματος Θέρμανσης:

 • Διενεργείται σε λέβητες συνολικής ωφέλιμης ισχύος άνω των 20ΚW
 • Κάθε 5 έτη πραγματοποιείται επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης άνω των 20KW
 • Κάθε 2 έτη πραγματοποιείται επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης άνω των 100KW
 • Κάθε 4 έτη πραγματοποιείται επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης άνω των 100KW εφόσον το καύσιμο είναι αέριο

Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστήματος Κλιματισμού:

 • Διενεργείται σε ψυκτικά συγκροτήματα ωφέλιμης ισχύος άνω των 12ΚW
 • Κάθε 5 έτη πραγματοποιείται επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού.

Έκθεση Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού 

 • Έπειτα από κάθε επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης, η οποία και επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή
  ενοικιαστή του κτιρίου. Η έκθεση περιέχει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε και περιλαμβάνει συστάσεις για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος ή την αντικατάστασή του.
 • Οι συστάσεις μπορούν να βασίζονται σε σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος με εκείνη του βέλτιστου διαθέσιμου εφικτού συστήματος και συστήματος παρόμοιου τύπου για το οποίο όλα τα συναφή στοιχεία επιτυγχάνουν το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται από την
  ισχύουσα νομοθεσία.

 

Είτε είστε μισθωτής ή ιδιοκτήτης ενός ακινήτου θα έχετε σίγουρα αναρωτηθεί εάν το ακίνητο σας είναι ενεργοβόρο ή όχι και ποιες εγκαταστάσεις πιθανών να χρειάζονται έλεγχο από κάποιον ειδικό. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που πελάτες μας προχωρούν σε επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους μόνο και μόνο επειδή άκουσαν ή τους είπαν ότι θα εξοικονομήσουν χρήματα χωρίς κάποια μελέτη ή σχεδιασμό των επενδύσεων τους.


Exoikonomisi Energeias GrafeiaΕξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια Γραφείων

Οι συνηθέστερες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι οι κάτωθι:

Αντικατάσταση Λαμπτήρων: Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με LED, ή προβολέων HQI με προβολείς LED.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων: Αντικατάσταση κουφωμάτων ή φωταγωγών με νέα κουφώματα θερμοδιακοπής και υαλοπίνακες με ενακλαστικές μεμβράνες που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου το καλοκαίρι και παράλληλα αποτρέπουν τη θερμότητα να διαφύγει στο περιβάλλον το χειμώνα.

Εξωτερική Θερμομόνωση: Θερμομόνωση τοιχοποιίας και δωμάτων με διάφορα μονωτικά υλικά ή αδρανή π.χ όπως το χαλίκι.

Αισθητήρες Κίνησης: Τοποθέτηση κυρίως σε γκαράζ αλλά και σε χώρους όπως τα wc για το άναμα και το σβήσιμο του φωτισμού.

Οι παρακάτω εγκαταστάσεις είναι πιθανό να καταναλώνουν υψηλά επίπεδα ενέργειας και προτείνεται να ελέγχονται από εξειδικευμένο μηχανικό.

Υποσταθμοί & Πεδία Χαμηλής Τάσης: Πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται η ποιότητα του δικτύου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετρήσεις ισχύος, peak, άεργος ισχύς και αρμονικές μπορούν να αυξήσουν έως και 30% την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού: Παρωχημένα ψυκτικά συγκροτήματα, ψυκτικά κυκλώματα που λειτουργούν με μειωμένη απόδοση ως αποτέλεσμα ελλιπούς συντήρησης, κακός χρονοπρογραμματισμός της λειτουργίας των μονάδων, κατεστραμμένες μονώσεις δικτύων, είναι μερικά από τα συνήθη αίτια που προκαλούν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εγκαταστάσεις Θέρμανσης: Δεν είναι λίγες οι φορές που το πρόβλημα γεννιέται κατά τη κατασκευή του συστήματος θέρμανσης, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπερδιαστασιολογημένοι λέβητες/καυστήρες, προβληματικό δίκτυο απαγωγής καπναερίων, συμπυκνώματα σε καμινάδες που οδηγούν σε διαβρώσεις, ελλιπής συντήρηση συστήματος.

Διαχείριση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης - Κλιματισμού: Πολλές φορές στα κτίρια γραφείων οι χώροι λειτουργούν ετεροχρονισμένα ή έχουν διαφορετικές ανάγκες κλιματισμού ανά χώρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις μπορούν πολλές φορές με μικρές τεχνικές επεμβάσεις να προσαρμοστούν αναλόγως των αναγκών. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Συνήθεις παρεμβάσεις είναι οι παρακάτω:

 • Διαχείριση ενέργειας ανά ζώνη
 • Χρονοπρογραμματτισμός λειτουργίας
 • Συστήματα αντιστάθμισης
 • Διαχείριση εγκαταστάσεων για αποδοτική λειτουργία σε μερικά φορτία.

iisinonokoxe  Οι100 καλύτεροι και απλοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε σπίτι. Μάθετε πως μπορείτε εύκολα να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με πάρα πολλές προτάσεις μηδενικού κόστους και με όφελος για τον ετήσιο προϋπολογισμό σας.

Φωτισμός, Θέρμανση, Κλιματισμός, Ζ.Ν.Χ καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και αναβάθμιση της κατασκευής σας αναλύονται στο παρακάτω άρθρο.

 

 1. Λαμπτήρες: Αντικατάσταση με οικονομίας ή με LED
 2. Φωτιστικά: Εγκατάσταση Αισθητήρων κίνησης στα φωτιστικά σώματα που δεν απαιτείται να λειτουργούν διαρκώς π.χ υπόγεια garage ή περιβάλλον χώρος
 3. Φωτιστικά: Εγκατάσταση ή τοποθέτηση χρονοδιακοπτών σε φωτιστικά σώματα που δεν είναι σε συνεχή λειτουργία
 4. Λαμπτήρες: Χρήση λαμπτήρων οικονομίας και όχι αλογόνου ή πυρακτώσεως. Έχουν μικρότερη κατανάλωση και διαρκούν περισσότερο
 5. Φωτισμός: Για το φωτισμό του εξωτερικού χώρου ή του κήπου επιλέξτε φωτιστικά με ηλιακό συλλέκτη για δωρεάν φωτισμό το βράδυ
 6. Φωτιστικά: Στα φωτιστικά με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τάσης 220V-12V να απενεργοποιείται το φωτιστικό από τον διακόπτη που βρίσκεται κοντά στο λαμπτήρα (πλευρά 12V). Ο μετασχηματιστής θα συνεχίσει να καταναλώνει μεγάλο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέποντάς την σε θερμότητα.
 7. Φωτιστικά: Το βράδυ  να παραμένουν αναμμένα φωτιστικά τα οποία διαθέτουν λαμπτήρες με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 8. Φωτιστικά: Αγορά φωτιστικών που διαθέτουν ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές και όχι μηχανικούς
 9. Φωτισμός: Έλεγχος φωτισμού κήπου στις περιπτώσεις που έχει εγκατασταθεί μετασχηματιστής χαμηλής τάσης. Συνήθως υπάρχουν διαρροές ρεύματος, δηλ. ενέργειας από τα φωτιστικά προς το έδαφος
 10. Φωτισμός: Στην κατασκευή να επιλέγονται όπου είναι δυνατόν φεγγίτες στις οροφές για τον φωτισμό και θέρμανση των χώρων
 11. Φωτισμός: Αποφυγή τοποθέτησης φωτιστικών έμμεσου φωτισμού σε χώρους που δεν φωτίζονται αρκετά με φυσικό φωτισμό
 12. Φωτιστικά: Έλεγχος φωτιστικών στους εξωτερικούς χώρους για στεγανότητα
 13. Φωτιστικά: Καθαρισμός των φωτιστικών για καλύτερη απόδοση
 14. Φωτιστικά: Αποφυγή αγοράς φωτιστικών σωμάτων με σκούρο περίβλημα καθώς μειώνεται η απόδοση του λαμπτήρα
 15. Τοίχοι: Στους χώρους που δεν φωτίζονται επαρκώς οι τοίχοι χρωματισμός τους με ανοιχτές αποχρώσεις.
 16. Τοίχοι: Μόνωση των εξωτερικών τοίχων εφόσον κριθεί απαραίτητο από το μηχανικό
 17. Τοίχοι: Ανακλαστικές βαφές για την εξωτερική τοιχοποιία βοηθάει στη μείωση των θερμικών φορτίων το καλοκαίρι
 18. Θερμομόνωση: Πρόσθεση θερμομόνωσης στα δώματα και στις στέγες
 19. Θερμομόνωση: Τακτική συντήρηση της θερμομόνωσης και κυρίως των επαλοιφόμενων ελαστομερών κάθε 2 έτη
 20. Κουφώματα: Επιλογή υαλοπινάκων με μεμβράνη έτσι ώστε να εγκλωβίζεται η θερμότητα στο εσωτερικό το χειμώνα και να αποτρέπεται να διαπερνάει τον υαλοπίνακα το καλοκαίρι.
 21. Κουφώματα: Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα και με θερμοδιακοπή
 22. Ανοίγματα Κουρτίνες: Χρησιμοποιούνται σαν σκίαστρο το καλοκαίρι και σαν εμπόδιο διαφυγής της θερμότητας το χειμώνα.
 23. Ανοίγματα:  Στην κατασκευή να επιλέγονται περισσότερα ανοίγματα προς το Νότο και μικρότερα ανοίγματα προς τον Βορρά
 24. Προσανατολισμός: Στην αγορά ή στη μίσθωση κατοικίας προτείνεται κατοικία με Νότιο προσανατολισμό και σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στον άξονα Ανατολής – Δύσης.
 25. Σκίαση: Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων, περγκολών ή τεντών για την αποτροπή της ηλιακής ακτινοβολίας να εισέλθει μέσω των ανοιγμάτων το καλοκαίρι
 26. Σκίαση: Ηλιοπροστασία του κτιρίου με φύτευση φυλλοβόλων δέντρων
 27. Ανοίγματα: Κλείσιμο των πατζουριών/ρολών, των σιτών και των κουρτινών το χειμώνα.
 28. Φωτισμός: Τοποθέτηση γραφείων οι χώρων εργασίας κοντά σε ανοίγματα και σημεία με αρκετό φυσικό φωτισμό
 29. Αερισμός: Σύντομος και όχι μεγάλης διάρκειας αερισμός των χώρων.
 30. Σκίαση: Φύτευση φυλλοβόλων δέντρων στις κατοικίες με κήπο. Προσφέρουν σκίαση το καλοκαίρι και πλήρη ηλιασμό το καλοκαίρι.
 31. Φύτευση: Αύξηση της βλάστησης στους εξωτερικούς χώρους μπορεί να μειώσει την ανάγκη για δροσισμό το καλοκαίρι
 32. Φύτευση: Φύτευση δωμάτων όπου μπορεί αυτό να γίνει
 33. Κήπος: Το πότισμα των φυτών να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και η ανάπτυξη των κουνουπιών
 34. Κήπος: Πότισμα φυτών με σταλάκτες εξοικονομεί νερό και ποτίζει καλύτερα τα φυτά
 35. Τέντες: Αγορά τεντών ανοιχτόχρωμης απόχρωσης για να αποφευχθούν ηλιακά κέρδη
 36. Τοίχοι/υγρασία: Όπου συναντάται υψηλή υγρασία π.χ υπόγεια ή χώροι που βρίσκονται εκτεθειμένοι στον Βορρά, προτείνεται να τοποθετείται αφυγραντήρας. Το κέρδος είναι διπλό, αυξάνει την αισθητή θερμοκρασία κατά 2-3 βαθμούς και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης εσωτερικής συμπύκνωσης στην τοιχοποιία φαινόμενο που θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την θερμοπερατότητα του τοίχου.
 37. Εξωτερική θερμομόνωση: Πριν την εφαρμόσετε συμβουλευτείτε το μηχανικό σας. Στα ψυχρά κλίματα μπορεί να απαιτείται φράγμα υδρατμών στο εσωτερικό του τοίχου σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να μην εμφανιστούν υγροποιήσεις.
 38. Θερμομόνωση δώματα: Να τοποθετούνται θυρίδες εξαερισμού για τις περιπτώσεις που εισέλθει υγρασία κάτω από την θερμομόνωση.
 39. Κλιματιστικά: Επιλογή κλιματιστικών μηχανημάτων καλής ενεργειακής κλάσης
 40. Κλιματιστικά: Επιλογή κλιματιστικών inverter
 41. Κλιματιστικά: Ετήσια συντήρηση από εξειδικευμένο συνεργείο
 42. Κλιματιστικά: Απομόνωση χώρων που δεν απαιτείται κλιματισμός ή εγκατάσταση ξεχωριστών μονάδων σε χώρους που κλιματίζονται διαφορετικές ώρες
 43. Κλιματιστικά: Στην αγορά νέου κλιματιστικού βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο επικοινωνώντας με κάποιον ειδικό
 44. Θερμοστάτης: Ρύθμιση στους 25 βαθμούς το καλοκαίρι
 45. Night Cooling: Τους καλοκαιρινούς μήνες ο βραδινός και μεγάλης διάρκειας αερισμός της κατοικίας οδηγεί στην ψύξη των δομικών στοιχείων με αποτέλεσμα μικρότερες ανάγκες κλιματισμού μέσα στην ημέρα.
 46. Δίκτυο: Έλεγχος για φθορές στη μόνωση
 47. Δίκτυο: Μείωση της απόστασης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας στο ελάχιστο δυνατό
 48. Κλιματιστικό εξ. Μονάδα: Τοποθέτηση σε σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
 49. Κλιματιστικό Εξ. Μονάδα: Έλεγχος στοιχείου και καθαρισμός αν είναι μπλοκαρισμένο
 50. Ανεμιστήρες: Προσθέστε ανεμιστήρες οροφής ή χειρός με τον φυσικό αερισμό θα μειωθεί η απαίτηση για χρήση του κλιματιστικού που καταναλώνει περισσότερο
 51. Ανεμιστήρες/Κινητήρες: Στη αγορά νέας συσκευής να επιλέγονται καλής ενεργεικής κλάσης μηχανήματα (ανεμιστήρες κλιματιστικά). Οι «έξυπνοι μετρητές» της ΔΕΗ που θα εγκατασταθούν στο μέλλον πιθανόν να σας χρεώνουν περισσότερο λόγω της κακής ποιότητας του εξοπλισμού (άεργος ισχύς)
 52. Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από τους ρευματοδότες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε (στερεοφωνικά, dvd, τηλεοράσεις, φορτιστές laptop). Μην τις αφήνετε σε κατάσταση standby διότι καταναλώνουν ενέργεια παρ’ότι
 53. Ψυγείο: Καθάρισμα του συμπυκνωτή (πίσω ή επάνω πλευρά)
 54. Ψυγείο: Αντικατάσταση με νέο μεγαλύτερης ενεργειακής κλάσης
 55. Ψυγείο: Τήρηση απόστασης από τον τοίχο ή τα ντουλάπια για επαρκή αερισμό του
 56. Ψυγείο: Να τοποθετείται μακριά από εστίες που παράγουν θερμότητα όπως κουζίνες, φούρνοι, θερμαντικά σώματα
 57. Ψυγείο: Συχνή απόψυξη από τον πάγο οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης
 58. Ψυγείο: Έλεγχος στο λάστιχο της πόρτας ώστε να εφαρμόζει σωστά για αποφυγή απώλειας ψύξης
 59. Πλυντήριο: Αντικατάσταση παλαιού πλυντηρίου με νέο πιο ενεργειακά αποδοτικό (inverter)
 60. Πλυντήριο: Χρονοπρογραμματισμός πλύσεων σε ώρες μειωμένου ωραρίου όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα
 61. Πλυντήριο: Σύνδεση με παροχή ηλιακού θερμοσίφωνα εφόσον υπάρχει. Επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή της συσκευής
 62. Στεγνωτήριο: Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο ρούχων εφόσον έχετε τη δυνατότητα να απλώνετε τα ρούχα. Κάθε στέγνωμα στα κοστίζει περίπου 0,60€
 63. Router: Μην αφήνετε το router του Internet μόνιμα ανοικτό. Συνδέστε το με χρονοδιακόπτη πρίζας για τις ώρες που δεν το χρειάζεστε
 64. Εκτυπωτής: Απενεργοποίηση εκτυπωτή ή fax
 65. Laptop: Επιλέγετε τη χρήση φορητού υπολογιστή από τους μόνιμους υπολογιστές Desktop οι οποίοι καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα.
 66. Laptop: Αποσύνδεση φορτιστών όταν ο υπολογιστής βρίσκεται εκτός λειτουργίας
 67. Πλυντήριο πιάτων: Χρησιμοποιείστε πλυντήριο πιάτων, εξοικονομείτε νερό και ρεύμα για τη θέρμανση του
 68. Φούρνος Μικροκυμάτων: Για προθέρμανση μικρής ποσότητας φαγητού είναι οικονομικότερο από τον φούρνο
 69. Μαγειρικά σκεύη: Να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας. Το νερό βράζει γρηγορότερα όταν το σκεύος είναι σκεπασμένο με καπάκι.
 70. Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας: Ενεργοποίηση μόνο όταν υπάρχει απαίτηση και όχι σε μόνιμη λειτουργία
 71. Ηλιακός Θερμοσίφωνας: Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σύμφωνα με τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ και όχι μεγαλύτερης χωρητικότητας
 72. Ηλιακός θερμοσίφωνας: Συχνός καθαρισμός των συλλεκτών από τις σκόνες
 73. Ηλιακός θερμοσίφωνας: Έλεγχος και πλήρωση αν απαιτείται του αντιψυκτικού υγρού. Σε περίπτωση κακής απόδοσης πλύση του εσωτερικού του από εξειδικευμένο υδραυλικό
 74. Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας: Ρύθμιση της μέγιστης θερμοκρασίας της αντίστασης στους 50οC
 75. Ηλιακός Θερμοσίφωνας: Πλήρωση με αντιψυκτικό υγρό και όχι νερό, προκειμένου να προστατευτεί το κύκλωμα από άλατα και διαβρώσεις που μειώνουν την απόδοση του συλλέκτη
 76. Ηλιακός θερμοσίφωνας: Κάλυψη του συλλέκτη με κάλυμμα κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια ψυκτικού υγρού οπότε και μειωμένη απόδοση το φθινόπωρο και το χειμώνα
 77. Ταχυθερμαντήρας: Με την εγκατάσταση του ταχυθερμαντήρα καταναλώνεται μόνο η ενέργεια που απαιτείται χωρίς να υπάρχουν απώλειες θερμότητας από την αποθήκευση του ζεστού νερού
 78. Ηλεκτρικός Βραστήρας: Να προτιμάται η χρήση του εφόσον απαιτούνται μικρές ποσότητες νερού (πχ. Πλύσιμο λίγων πιάτων)
 79. Θερμοστάτης: Εφόσον ενεργοποιεί το boiler μέσω του συστήματος θέρμανσης, να ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει απαίτηση για Ζ.Ν.Χ. Παράλληλη ενεργοποίηση με τη θέρμανση καταλήγει σε απώλειες από το boiler 
 80. Θερμοστάτης: Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη
 81. Θερμοστάτης: Απενεργοποίηση του θερμοστάτη όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.
 82. Θερμοστάτης: Μείωση κατά 1οC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 10% στη κατανάλωση καυσίμου.
 83. Θερμοστάτης: Ή αύξηση της θερμοκρασίας δεν επιταχύνει την απόδοση της
 84. Θερμοστάτης: Επιλογή ενός ή περισσοτέρων θερμοστατών ανά θερμική ζώνη. Απενεργοποίηση ζωνών με διαφορετικό προφίλ λειτουργίας
 85. Λέβητας: Συχνή εξαέρωση του δικτύου καλοριφέρ και έλεγχος σωστής λειτουργίας βαλβίδας αυτόματου πλήρωσης
 86. Λέβητας/Καυστήρας: Ετήσια συντήρηση και μέτρηση καυσαερίων από εξειδικευμένο συνεργείο. Καθαρισμός καμινάδας κάθε 5 έτη.
 87. Λέβητας: Απενεργοποίηση λέβητα τους καλοκαιρινούς μήνες εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση για δημιουργίας ζεστού νερού χρήσης. Η περίοδος θέρμανσης συνήθως είναι 6 μήνες (Νοε –Απρ)
 88. Καλοριφέρ: Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή εμπόδια στα σώματα, ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα.
 89. Καλοριφέρ: Τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών για ρύθμιση αναλόγως των αναγκών
 90. Λέβητας/Καυστήρας: Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε σύστημα αντιστάθμισης
 91. Τζάκι: Φραγή του διαφράγματος όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία για την αποφυγή της θερμότητας μέσω της καπνοδόχου
 92. Τζάκι: Η χρήση του βοηθάει επικουρικά τη θέρμανση μια οικίας εφόσον το καύσιμο (ξύλα) μπορεί να προμηθευτεί σε χαμηλό κόστος.
 93. Τζάκι: Εφόσον γίνεται χρήση, έλεγχος σε συνεργασία με μηχανικό για την μετατροπή του σε ενεργειακό
 94. Τζάκι: Έλεγχος ώστε τα ξύλα να είναι πάντοτε στεγνά για να αποφεύγεται χαμηλή έκλυση θερμότητας και αυξημένος καπνός.
 95. Αερισμός: Φράξιμο χαραμάδων σε πόρτες και παράθυρα
 96. Θερμοστάτης: Ρύθμιση στους 21 βαθμούς κελσίου το χειμώνα
 97. Κλιματιστικό: Εφόσον επιλεχθεί το ρεύμα για τη θέρμανση ενός χώρου, είναι πιο αποδοτική η χρήση του κλιματιστικού μηχανήματος σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους π.χ θερμάστρα, αερόθερμο κλπ.
 98. Κλιματιστικό: Οι περσίδες της εσωτερικής μονάδας πρέπει να έχω κατεύθυνση προς τα κάτω το χειμώνα και προς τα επάνω το καλοκαίρι
 99. Ρούχα: Προτείνεται να μην στεγνώνουν σε θερμαντικά σώματα εντός της οικίας το χειμώνα. Η υγρασία που θα απελευθερωθεί θα αυξήσει τη λανθάνουσα θερμότητα με αποτέλεσμα η αισθητή να μειωθεί 
 100. Συνείδηση: Αποκτείστε περιβαλλοντική συνείδηση! Μην κάνετε εκπτώσεις στην θερμική σας άνεση και φροντίστε απλά να ακολουθείτε όποιες από τις παραπάνω συμβουλές σας εξυπηρετούν
Σελίδα 1 από 16
Βρίσκεστε εδώ: Home Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Thanos K.