LimeEnergy

ΚΕΝΑΚΤο νέο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά αφού πρώτα αναθεωρηθεί ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ.

Η διενέργεια της διαδικασίας θα πραγματοποιείται από ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι θα διενεργούν ενεργειεκές επιθεωρήσεις και θα προτείνουν τις επεμβάσεις μέσω της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α ή αλλιώς "Ενεργειακού Πιστοποιητικού"

Η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, όπως ανέφερε πρόσφατα μιλώντας σε σχετικό συνέδριο ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που ενδιαφέρουν τόσο τους μηχανικούς όσο και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συγκεκριμένα:

 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας. Όπως είναι γνωστό οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα εφόσον ανακαινίζονται ριζικά. Για τον καθορισμό των νέων ελάχιστων απαιτήσεων εκπονούνται μελέτες στις οποίες εξετάζονται διάφορα σενάρια μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. θερμομόνωση, αντικατάσταση λέβητα, κουφωμάτων κλπ), προκειμένου να προκύψει ο βέλτιστος συνδυασμός κόστους - ενεργειακής απόδοσης. Για την ανάλυση των σεναρίων έχουν καθοριστεί τυπικά κτίρια, όπου εκτός από την παράμετρο της κλιματικής ζώνης στην οποία βρίσκεται το κτίριο (ο ισχύων κανονισμός προβλέπει ήδη τέσσερις κλιματικές ζώνες), λαμβάνεται υπόψη και η χρήση του κτιρίου (κατοικία, πολυκατοικία, γραφείο), αλλά και το έτος κατασκευής (με διαστήματα έως το 1955, 1955-1980, 1980-2000, 2000-2010 και νεώτερα του 2010). Έτσι για κάθε κατηγορία κτιρίου π.χ. για τις κατοικίες προκύπτουν υποκατηγορίες τυπικών κτιρίων (ανά κλιματική ζώνη και έτος κατασκευής) και αντίστοιχα για κάθε μία από τις υποκατηγορίες αυτές εξετάζονται διαφορετικά σενάρια εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευάζονται και τα υφιστάμενα που θα ανακαινίζονται ριζικά από το 2021, δηλαδή μετά από 5 χρόνια, πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Ο ΚΕΝΑΚ θα συγκεκριμενοποιήσει την απαίτηση αυτή για την οποία εξετάζονται αρκετές εναλλακτικές, όπως η υποχρεωτική χρήση ανανεώσιμων πηγών, ή υλικών με συγκεκριμένες, αυστηρές προδιαγραφές, η θέσπιση ανώτατου ορίου ενεργειακής απόδοσης κ.α.
 • Η τεχνολογική εξέλιξη στα δομικά υλικά από το 2010, οπότε θεσπίστηκε ο ΚΕΝΑΚ, είναι ευνόητο να οδηγήσει σε αυστηροποίηση των κριτηρίων κατάταξης των κτιρίων στις ενεργειακές βαθμίδες. Θα είναι δηλαδή πιο δύσκολο για ένα κτίριο να καταταγεί στην κατηγορία "Α" σε σχέση με το παρελθόν. Όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προοπτική αυτή τεκμαίρεται λογικά από τη βελτίωση των υλικών δόμησης αλλά δεν βασίζεται - ακόμη - σε συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες είναι υπό εκπόνηση.
 • Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές ως προς τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται κατά την πώληση ή νέα μίσθωση κτιρίου. Εξετάζονται όμως βελτιώσεις στη μορφή του πιστοποιητικού στην προσπάθεια να αποτελεί ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και την κτηματαγορά.

Με την ολοκλήρωση του ΚΕΝΑΚ ή τουλάχιστον του τμήματος του κανονισμού που θα αφορά τις κατοικίες ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη του νέου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ θα είναι λιγότερο γραφειοκρατικό, σχεδιάζεται με τρόπο ώστε όλα τα δικαιολογητικά (που θα είναι λιγότερα) να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ το ύψος των ενισχύσεων (δάνεια και επιδοτήσεις) θα εξαρτάται από το εισόδημα του νοικοκυριού και τον προϋπολογισμό των εργασιών που θέλει να εκτελέσει.

EpitheorisiΠρόσφατα πραγματοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση και έκθεση πραγματογνωμοσύνης σε νεόδμητη πολυκατοικία στην περιοχή του Αλίμου στην Αθήνα. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των αιτίων που οι χρήστες δεν αισθάνονται τη θερμική άνεση παρ' ότι η κατασκευή είναι νέα είναι νέα (μετά το 2011) και θα έπρεπε να προσφέρει όλες τις ανέσεις δεδομένου ότι ακολουθεί τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ήταν τα παρακάτω:

 • Ενεργειακή κατηγορία Ακινήτου Γ δηλαδή εκτός του κανονισμού όπου προβλέπετε κατηγορία Β και άνω
 • Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων ήταν περίπου 50% μεγαλύτερος απ' ότι είχε υπολογιστεί στη μελέτη, αυτό πρακτικά σημαίνει 50% περισσότερη απώλεια ενέργειας από τα κουφώματα και χωρίς θερμοδιακοπή.
 • Ελλιπής θερμομόνωση σημειακά στην τοιχοποιία που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία θερμογεφυρών
 • Υπερδιαστασιολογημένος έως και 100% λέβητας/καυστήρας, που σημαίνει μεγάλη κατανάλωση καυσίμου (συνηθίζεται στην Ελληνική αγορά)
 • Υποδιαστασιολογημένες (μικρότερες) τερματικές μονάδες (καλοριφέρ)

Εσείς πόσο σίγουροι είστε για την ενεργειακή επίδοση του ακινήτου σας; Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ

Ypeka

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕN εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και την καταχώρηση τους στη ¨Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας" του Taxis όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 του νόμου 4342/2015 

 

Καταχώρηση Στοιχείων ΠΕΑ στο Taxis

Από τις 9.11.2015 οι υπόχρεοι του άρθρου 58 του ν.4342/2015 δηλαδή σε κάθε μίσθωση ακινήτου πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet. Η εγκυρότητα του ΠΕΑ μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας 'όπως αποτυπώνονται στην επάνω δεξιά πλευρά του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Για την καταχώρηση των στοιχείων του ΠΕΑ στη ¨Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας" του Taxis πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:

 • απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ (η κατηγορία και χρήση του κτιρίου / κτιριακής μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013)
 • πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
 • υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.

Σε ακίνητα των οποίων η επιφάνεια είναι μικρότερη των 50τ.μ για τα οποία η έκδοση ΠΕΑ κατέστη υποχρεωτική από 01.01.2016 δεν απαιτείται καταχώρηση των στοιχείων στο taxis εφόσον:

 • H ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
 • H ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Λοιπές Διευκρινήσεις σχετικά με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 • Το Ενεργειακό πιστοποιητικό αφορά στο ακίνητο και ισχύει για 10 χρόνια εφόσον δεν προηγηθεί ριζική ανακαίνιση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας π.χ διαμέρισμα
 • Στα συγκροτήματα κτιρίων εκδίδεται κατ' ελάχιστον ένα ενεργειακό πιστοποιητικό ανά κτίριο
 • Σε περίπτωση συνένωσης ιδιοκτησιών (π.χ. δυο καταστήματα σε ένα) εκδίδεται ένα ΠΕΑ για την κτιριακή μονάδα που έχει προκύψει
 •  Για επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας (πχ δωμάτιο κατοικίας) δεν εκδίδεται ενεργειακό πιστοποιητικό
 • Σε ακίνητο με δυο ή περισσότερες χρήσεις δηλαδή μικτής χρήσης, η απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ ανά χρήση εξετάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή.
 • Σε περίπτωση που σε ένα κτίριο υπάρχουν περισσότερες από μια χρήσεις για την υποστήριξη της κύριας χρήσης π.χ καφετέρια σε Νοσοκομείο ή εστιατόριο σε Ξενοδοχείο, τότε το σύνολο του κτιρίου χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την κύρια χρήση.

Εξαιρέσεις από την έκδοση ΠΕΑ

Εκτός από τις εξαιρέσεις έκδοσης ΠΕΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο "Ενεργειακό πιστοποιητικό εξαιρέσεις" έχουν προστεθεί και οι παρακάτω διευκρινήσεις για ακίνητα που εξαιρούνται:

 • Προσωρινής χρήσης κτίρια που η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα 2 έτη π.χ isobox, container κλπ
 • Ημιτελή κτίρια
 • Ασκεπή κτίρια
 • Εγκαταλελειμμένα κτίρια

 

Σελίδα 1 από 2