LimeEnergy

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 21:22

Εσείς, τι σύστημα θέρμανσης χρησιμοποιείτε;

Συστήματα θέρμανσης

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια  συνεχείς ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το κόστος της θέρμανσης λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχα εταιρίες εμπορίας συστημάτων θέρμανσης διαφημίζουν τα προιόντα τους για οικονομική λειτουργία αποδοτικότητα και θερμική άνεση. Τελικά ποιο είναι το οικονομικότερο και αποδοτικότερο σύστημα θέρμανσης; Υπάρχει μια σίγουρη και άμεση απάντηση; Δυστυχώς η απάντηση δεν μπορεί να είναι εύκολη, διότι η θέρμανση σε κάθε κατοικία εξαρτάται από τον χρήστη, τις ανάγκες του, τα χαρακτηριτικά της κατοικίας και τη διάρκεια λειτουργίας που απαιτείται να καλύψει το σύστημα θέρμανσης.

Ανοιχτές Εστίες καύσης (Τζάκια)

Το μοναδικό μέσο θέρμανσης τα παλαιότερα χρόνια κυρίως στις αγροτικές περιοχές το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε από τη καύση του πετρελαίου θέρμανσης. Τα τελευταία χρόνια το τζάκι αποτελεί βασική κατασκευή στις νέες κατοικίες, πολλές φορές για λόγους αισθητικής, το οποίο βέβαια τήνει να γίνει ο βασικό μέσο θέρμανσης λόγω της αύξησης του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης.

Χαρακτηριστικό του τζακιού είναι η χαμηλή του απόδοση σε σχέση με τη παραγόμενη ενέργεια των καυσόξυλων, βέβαια αυτό αντισταθμίζεται από το  χαμηλό κόστος αγοράς των καυσόξυλων (150€/τόνος) ή της δωρεάν εκμετάλευσής του στην επαρχία στις αγροτικές περιοχές. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά των ενεργειακών συσκευών που μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχοντα και νέα τζάκια αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση.

Το τζάκι πρέπει να χρησιμοποιείται ως εφεδρικό σύστημα θέρμανσης, μπορεί να προσφέρει οικονομική θέρμανση εφόσον οι ανάγκες για θέρμανση περιορίζονται στο συγκεκριμένο χώρο και όχι σε όλη τη κατοικία εφόσον το τζάκι δεν είναι ενεργειακό. Αρνητικό της χρήσης του είναι η συνεχής παρακολούθηση, ο εφοδιασμός και η μεταφορά των καυσόξυλων, καθώς και οι πιθανές οσμές από τον καπνό. Προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε τα καυσόξυλα να είναι ξηρά και από κατάλληλα ξύλα (ελαιόδεντρα, δρυς) ώστε να πραγματοποιείται σωστή και καθαρή χωρίς πολύ καπνό καύση.

Κεντρικό σύστημα θέρμανσης (Καλοριφέρ)

Αποτελεί το βασικό τρόπο θέρμανσης στο σύνολο των κατοικιών στην Ελλάδα. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος καυστήρα/λέβητα και τερματικών μονάδων (καλοριφέρ) είναι η υψηλή απόδοση του 80-90% στο σύνολο της εγκατάστασης. Υπάρχει δυνατότητα επεκτασιμότητας και αύξησης του βαθμού απόδοσης της λειτουργίας με εγκατάσταση διαφόρων συσκευών αυτοματισμού (αντιστάθμιση). Χαμηλό κόστος και περιοδικότητα συντήρησης (ετήσιως) καθώς και ομοιογένεια στην ποιότητα θέρμανσης και θερμικής άνεσης είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα. Το κόστος της αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης και φυσικού αερίου καθιστούν τη χρήση του δαπανηρή, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα άλλου τύπου βιομάζας pellet κλπ.

Ηλεκτρική Ενέργεια (Αντλίες θερμότητας)

Οι αντλίες θερμότητας δεν είναι τιποτα περισσότερο από τα κοινά κλιματιστικά μηχανήματα που βρίσκονται εγκατεστημένα στη πλειοψηφία των κατοικιών. Ο όρος «αντλία θερμότητας» αναφέρεται στη συσκευή που έχει τη δυνατότητα να παράγει ψύξη και θέρμανση, τέτοιες συσκευές είναι το σύνολο των οικιακών κλιματιστικών μονάδων.  Το τελευταίο διάστημα οι αντλίες θερμότητας έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλεις λόγω της πολύ καλής τους απόδοσης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μονάδα καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Υποθετικά μια συμβατική θερμαντική μονάδα που καταναλώνει 1€ για θέρμανση αποδίδει περίπου 0,98€ θέρμανσης ενώ η αντλία θερμότητας από 2,5€ έως 3,5€ .

Τα μειονεκτήματα της αντλίας θερμότητας είναι ότι απαιτείται συχνή συντήρηση και τυχόν βλάβες μπορεί να είναι δαπανηρές. Επίσης οι συνήθεις κλιματιστικές μονάδες δημιουργούν ρεύματα θερμού αέρα τα οποία ενδέχεται να δίνουν το αίσθημα της ξηρότητας του αέρα.

Οι αντλίες θερμότητας μπορύν να συνδεθούν με υπάρχον σύστημα καλοριφέρ μετά από τις κατάλληλες μετατροπές στο δίκτυο θέρμανσης

Ηλεκτρική Ενέργεια (θερμοσυσσωρευτές)

Οι θερμοσυσσωρευτές καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη παραγωγή θέρμανσης με τη χρήση μιας ηλεκτρικής αντίστασης και ενός ανεμιστήρα που βρίσκονται στο εσωτερικό τους. Χαρακτηριστικό των θερμοσυσσωρευτών είναι ότι εκμεταλεύονται το μειωμένο τιμολόγιο των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο, αποθηκεύοντας την θερμική ενέργεια και αποδίδοντας τη στο χώρο. Η απόδοση των θερμοσυσσωρευτών όσον αφορά στην κατανάλωση τους για τη δημιουργία θέρμανσης δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή των συμβατικών θερμαντικών μονάδων που λειτουργούν καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης θέρμανσης καθώς πρέπει πρώτα να προηγηθεί η «φόρτιση» τους  συνήθως μια ημέρα νωρίτερα. Αντιθέτως σε περιπτώσεις που είναι φορτισμένοι και δεν υπάρχει ζήτηση για θέμανση ενός χώρου η συσκευή αποβάλει τη θερμότητα. Οι παραπάνω δυο λόγοι μειώνουν σημαντικά την συνολική απόδοση του συστήματος και σε επίπεδο λειτουργίας από το χρήστη.

Ηλεκτρική Ενέργεια (Πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας)

Τα ηλεκτρικά πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας έχουν εισέλθει στην Ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια σαν ένας εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών Panel είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία αλλά συνήθως τοποθετούνται στους τοίχους σας διακοσμητικοί πίνακες. Η υπέρυθρη ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τις συσκευές, θερμαίνει άμεσα τα αντικείμενα που βρίσκονται στο οπτικό της πεδίο, ο αέρας του χώρου θερμαίνεται δευτερογενώς από τα ζεστά αντικείμενα του χώρου. Περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται σε άμεση οπτική επαφή με τις συσκευές δεν θερμαίνονται με ακτινοβολία, οπότε πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση τους. Ο βαθμός απόδοσης είναι 1 που πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 1€ ηλεκτρισμού παράγεται στην καλύτερη περίπτωση 1€ θέρμανσης συγκρίνοντας πάντα συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια.

Προσοχή πρέπει να δοθεί όσον αφορά τη καταλληλότητα τους από άποψη υγείας διότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια ολοκληρωμένη μελέτη ή οποία να πιστοποιεί την ασφαλή χρήση τους.

Φορητές σόμπες Αλογόνου

Οι πλέον διαδεδομένες σόμπες αλογόνου είναι διαθέσιμες στο εμπόριο σε πολύ χαμηλό κόστος. Η θερμότητα παράγεται από στοιχεία αλογόνου και μεταφέρεται στο χώρο μέσω της ακτινοβολίας και της συναγωγής που δημιουργείται μεταξύ του στοιχείου και του αέρα. Οι φορητές σόμπες αλογόνου χρησιμοποιούνται επικουρικά της βασικής θέρμανσης ενός χώρου, σε περιπτώσεις που απαιτείται θέρμανση σε περιορισμένο χώρο. Η απόδοση τους είναι ίση νε τη μονάδα δηλαδή ίδια με όλες τις συμβατικές συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για να παράγουν θέρμανση όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις κλπ. Πλεονέκτημα της συγκεκριμένης συσκευής είναι η εύκολο μεταφορά της.

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Εσεις τι σύστημα θέμανσης χρησιμοποιείτε?